Priser og nomineringer

personaleblad

KL’s bladpris 2011 

I 2009 var jeg primus motor på relanceringen af Skanderborg Kommunes personaleblad, hvor målet var at skabe et blad, som kunne bygge bro mellem medarbejdere på tværs af fag og geografi.

Kilder og fotos i bladet var hovedsagelig med mænd fra administrationen på rådhuset, selvom tre ud af fire medarbejdere i kommunen er kvinder i job som bla. pædagog, lærer eller sosuassistent. Et problem, der ses overalt i medierne, hvor de typiske kilder er mænd.

Jeg ønskede derfor at sætte fokus på repræsentation og øge diversiteten i forhold til køn, geografi og jobfunktion. Samtidig skulle bladet gøres relevant for målgruppen. Relanceringen blev belønnet med Kommunernes Landsforenings bladpris i konkurrencen om Danmarks bedste personaleblad.

Integrationsministeriets Ildsjælspris

I 2008 blev jeg indstillet til Integrationsministeriets Ildsjælspris, der gives for at anerkende succesfuldt arbejde inden for integration. Jeg blev indstillet for mit brobyggende journalistiske projekt “Unge møder Unge”.

Efter Muhammedkrisen oplevede jeg en øget frygt, frustration og polarisering. Jeg ønskede derfor at nedbryde fordomme og skabe en gensidig tillid og forståelse og samlede 350 danske og nydanske unge, som var sammen to og to over to dage. De unge kom fra Voldsmose ved Odense, Gellerup ved Aarhus, Ishøj og Vesterbro i København. Samt fra Skjern, Tønder, Ålborg, Hellerup og Hørsholm.

Resultatet blev overvældende. Hele 73 procent af de unge fik et mere positivt indtryk af hinanden – 87 procent ville gerne mødes igen.

Projektet var en stor inspirationskilde for mig og var et vigtigt skridt i min videreudvikling af den konstruktive journalistik mod at være inkluderende med metoden TrustJournalism.

Hold dig opdateret med viden & værktøjer om brobyggende/depolariserende konstruktiv journalistik med mit nyhedsbrev.