Jeg tilbyder kræddersyet rådgivning og inspiration til redaktioner. Coaching i TrustJournalism tilrettelægges ud fra redaktionens behov. Det kan være en målsætning om en mere nuanceret dækning, diversitet i kildevalg, et mere inkluderende debatklima eller et generelt behov for en mere inkluderende og depolariserende dækning af minoriteter.  Coaching i TrustJournalism kan også fokusere på at kigge indad på redaktionens egen mangfoldighed og egne blinde vinkler. Også individuel coaching.Jeg tilbyder personlig sparring til journalister og redaktører.

Jeg giver også individuel rådgivning. Et eksempel på det var, da jeg coachede redaktør Maren Louise Poulsen, der ejer tre grønlandske magasiner. Her fik hun forslag til nye kilder, cases og vinkler til konkrete artikler, forslag til behandling af temaer og et konkret koncept til at lave et såkaldt Venskabsløb til magasinet om livsstil og helse. Venskabsløbet medvirkede til at bygge bro mellem bygder og byer, og var samtidig med til at profilere magasinet som en medspiller i forhold til at styrke fællesskabet og optimismen i Grønland.

lotte-kvadrat-2Få nye ansigter i mediebilledet

Flere undersøgelser dokumenterer, at forskellige befolkningsgrupper er underrepræsenterede i medierne, mens mænd er overrepræsenterede.

Mediernes fremstilling af befolkningen smitter af på vores syn på hinanden og på os selv, og denne skævvridning er derfor et demokratisk problem, som medierne har et ansvar for at ændre.

I denne workshop får din redaktion ideer til, hvordan indgroede og ubevidste vaner ændres, så kildearkivet i langt højere grad kommer til at afspejle befolkningen.

I vil få viden og konkrete værktøjer, der sikrer fokus på mangfoldigheden i en travl hverdag på redaktionen, så målet om en øget kildefrekvens for andre grupper nås.

Om Lotte Rosdahl
Medieudvikler og journalist Lotte Rosdahl har udviklet TrustJournalism, der giver værktøjer til at arbejde inkluderende. Hun stod i 2009 i spidsen for relanceringen af Skanderborg Kommunes personaleblad med fokus på at øge diversiteten og få flere kvinder i bladet. For denne indsats modtog hun på vegne af kommunen KL’s bladpris 2010.

lotte-kvadrat-2Slip af med blinde vinkler i redaktionen

Ubevidste fordomme hos journalister og redaktører kan nemt komme til at påvirke valg af historier, vinkler, kildevalg mv. I denne workshop sættes fokus på, hvordan redaktionen med nye redskaber får øjnene op for egne blinde vinkler og med nye strategier i langt højere grad kan sikre en mere åben og fordomsfri dækning.

 

 

lotte-kvadrat-2Næste skridt

Kontakt mig for en uforpligtigende snak, hvor jeg hører mere om dine udfordringer.

Ring: 2670 0292.
Mail: mail@LotteRosdahl.dk.

Jeg ser frem til at høre fra dig!