dsc03815

Undervisning i mangfoldighed og inklusion

Hvordan undgår medierne at forstærke fordomme og stereotyper?
Hvordan arbejder medierne uden at polarisere og stigmatisere?
Hvordan øger medierne mangfoldigheden og giver plads til nye stemmer?

Medierne er med til at stigmatiseres mennesker og splitte samfundet i `dem og os´. I jagten på drama, konflikt, sensation og negativitet bliver det samlede billede af verden og hinanden ensidigt, og der pustes til frygt, fordomme og mistillid. Medierne har derfor et stort socialt ansvar, som de er nødt til at tage på sig.

Det store spørgsmål er så: Hvad skal medierne gøre anderledes?

Kurser og undervisning for mediebranchen
Jeg underviser ud fra min metode TrustJournalism, der giver medierne nye redskaber til i stedet at øge mangfoldigheden og bringe flere nuancer og mere dybde ind i dækningen. Medierne må selvfølgelig aldrig blive berøringsangste. De skal fortsat tage sig kritisk af relevante problematikker og aktuelle konflikter. Men det skal gøres på en ny måde.

Undervisningen giver en vigtig basisviden til at arbejde med medier og kommunikation. Som journalist, redaktør, fotograf eller kommunikatør er det vigtigt at vide, hvor de traditionelle journalistiske arbejdsmetoder stigmatiserer og graver grøfter. Samtidig kan man med nye redskaber være med til i stedet at samle og løfte den enkelte og samfundet.

Længden af undervisning/workshops kan variere fra 2 timer til en halv eller hel dag, eller som et længere forløb.

Undervisningen er tilrettelagt ud fra bogen “TrustJournalism – Et mere nuanceret billede af mennesker i medierne. Redskaber til mangfoldighed og inklusion”. Bogen er skrevet ud fra metoden TrustJournalism, som jeg har udviklet i 2013.

Jeg arbejder selv som journalist og kender det journalistiske maskinrum indefra. Jeg ved derfor, hvor problemerne opstår, og hvordan de nye arbejdsvaner indarbejdes i på en redaktion med mange bolde i luften.

Kontakt mig gerne, hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for undervisning eller ønsker at få besked, når en ny online-undervisning er klar.

Kontakt mig gerne,
Mail: Lotte.Rosdahl1@gmail.com
Mobil: +45 2670 0292

Få flere kvinder i medierne (og flere kvindelige læsere, lyttere eller seere)
Kvinder er stadig underrepræsenterede i medierne – faktisk er to ud af tre kilder i medierne stadig mænd. Selvom der er kommet mere fokus på dette, ændrer tallet sig ikke.

Du får her at vide, hvad du skal gøre for at du i dit arbejde får langt flere kvinder med, hvad enten du arbejder med korte nyheder, længere formater, tekster, tv eller radio. Med enkle redskaber vil du kunne forbedre din journalistik, når du går fra kurset. Mennesker søger derhen, hvor de kan se sig selv og med flere kvinder i dit medie, øges chancen også for, at du får flere læsere, lyttere eller seere.

Loyal og inkluderende formidling

I mit arbejde som journalist møder jeg mange, der oplever at stå uden for samfundet. Det kan et menneske, der har en psykisk diagnose, som bor på opholdssted, har været udsat for seksuel misbrug, har opbygget en stor gæld, er ensomme. Jeg reflekterer altid over, hvordan jeg fortæller disse historier, så jeg skaber en forståelse for de forskellige mennesker og deres situation ved ikke sætte deres liv i et sensationelt skær.

Der er kommet meget mere fokus på inklusion og diversitet i medierne og på at fortælle om mennesker, der eksempelvis har et handicap, en psykisk diagnose eller en speciel seksuel opservans. Men selv om historierne skal nedbryde tabuer og skabe forståelse, risikerer vi med traditionel journalistisk tænkning alligevel at holde personerne ud i strakt arm. Så vi kigger på dem.

På dette kursus for journalister lærer du, hvordan du loyalt fortæller om mennesker, så du ikke stigmatiserer dem yderligere men i stedet skaber tankevækkende og nærværende konstruktiv journalistik, der gør os klogere på hianden.

Kontakt mig gerne for at booke et kursus.
Mail: Lotte.Rosdahl1@gmail.com
Mobil: +45 2670 0292

 

Kurser og undervisning for kommunikationsbranchen
Jeg tilbyder en række kurser og skræddersyet undervisning til offentlige og private kommunikationsafdelinger.
Emnerne kan være:

Kend dine blinde vinkler og nå din målgruppe
I 2018 erkendte Innovationsfonden, at en del af årsagen til, at relativt færre iværksættere var kvinder end mænd, lå hos fonden selv. Når medarbejderne så en typisk iværksætter for sig, så de en mand, og det billede afspejlede sig i deres kommunikation.

På dette kursus lærer I at kommunikerer, så I rammer målgruppen.
Det handler i høj grad om egne blinde vinkler og om øget mangfoldighed i kommunikationen.
Kurset er relevant, hvad enten I er en kommune, region, organisation eller privat virksomhed. Kurset kan tilrettelægges, så vi tager udgangspunkt i jeres arbejde og materiale.

 

Fællesskabsavis
Jeg underviser kommuner i, hvordan I skaber jeres egen Fællesskabsavis.
Fællesskabsavisen fortæller historierne om ildsjælene i kommunen, der går forrest lige nu. Både blandt kommunale medarbejdere og borgere men også i erhvervslivet og foreninger. Men den gør meget mere end det!

Du får en avis, der gøder lysten til at tænke nyt og mødes på kryds og tværs og gemmer løftede pegefingre langt væk. Der tager fat i de barrierer, der kan holde én fra at engagere sig og viser vejen til at blive mere aktiv med konkrete råd og nemme løsninger – uden at virke anmassende.

Og som viser din kommune som et sted, hvor der er godt at slå sig ned, blive og blomstre!

  • Inspirerer borgere, erhvervsliv, foreninger og kommune til at finde fælles løsninger
  • Styrker frivillighed
  • Styrker fællesskabet i kommunen.
  • Brander din kommune som et godt sted at bo.

Skanderborg Kommune udgiver hvert år en Fællesskabsavis.
Kommunaldirektør Lisbeth Binderup siger:
Fællesskabsavisen viser, hvor meget mere kraft og saft der er i tanken om
kommunen som et fællesskab af aktive og initiativrige borgere, hvor alle
får mulighed for at opleve, at de har resurser og kan være til glæde for andre.
Fællesskabsavisen er virkelig vellykket, og jeg glæder mig til, at vi skal have en ny Fællesskabsavis igen næste år!

Lotte Rosdahl modtog en pris fra KL for at skabe et mangfoldigt personaleblad og har kunder som Skanderborg Kommune og Region Midtjylland.

Kontakt mig gerne for at booke et kursus.
Mail: Lotte.Rosdahl1@gmail.com
Mobil: +45 2670 0292