lotte-kvadrat-2

Mediecoaching

Mangler der mangfoldighed i dit medie?
Hvordan undgår redaktionen at forstærke fordomme og stereotyper i samfundet?
Og hvordan arbejder I uden at stigmatisere og polarisere?

Flere undersøgelser dokumenterer, at forskellige befolkningsgrupper er underrepræsenterede i medierne, mens mænd er overrepræsenterede. Mediernes fremstilling af befolkningen smitter af på vores syn på hinanden og på os selv og denne skævvridning er derfor et demokratisk problem, som medierne har et ansvar for at ændre.

Jeg er specialiseret i inkluderende konstruktiv journalistik og tilbyder skræddersyet coaching til redaktion, så I får skiftet gamle arbejdsvaner ud med nye inkluderende strategier.

Få flere nye stemmer i mediet

Forløbet tilrettelægges ud fra redaktionens behov. Det kan være en målsætning om en mere diversitet i kildevalg, der sikrer fokus på mangfoldigheden i en travl hverdag på redaktionen.

I kan også have et ønske om et mere inkluderende debatklima eller et generelt behov for en mere inkluderende og depolariserende dækning af minoriteter.

Slip af med blinde vinkler i redaktionen

Fokus kan også ligge på redaktionens egen mangfoldighed og egne blinde vinkler, hvor ubevidste fordomme hos journalister og redaktører kan påvirke valg af historier, vinkler, kilder mv.

I får øjnene op for egne blinde vinkler og får nye strategier, der i langt højere grad kan sikre en mere åben og fordomsfri dækning.

Jeg giver også individuel rådgivning.

Du kan læse mere om mig og mit arbejde her.

Næste skridt

Kontakt mig for en uforpligtigende snak, hvor jeg hører mere om dine udfordringer.

Ring: 2670 0292.
Mail: mail@LotteRosdahl.dk.

Jeg ser frem til at høre fra dig!