fotozoom

Book et foredrag

I denne foredragsrække gør journalist og forfatter Lotte Rosdahl publikum klogere på, hvordan mediernes måde at arbejde på er med til at forstærke stereotyper og fordomme i samfundet. Hun fortæller samtidig, hvordan medierne ikke kun er en del af problemet men også kan blive en del af løsningen. Medierne kan nemlig være med til at give den indsigt, der er med til at øge forståelse og tillid mellem mennesker.

Det er muligt at booke både korte og lange foredrag.

Emnerne er:

 

 

Sådan samler og løfter medierne i stedet for at  splitte og marganalisere / Medierne skaber splid og fordomme – behov for journalistisk nytænkning

Bliv klogere på, hvordan stereotyper og fordomme i medierne marginaliseret og polariserer samfundet. Hør også, hvordan medierne i stedet kan understøtte gensidig tillid og forståelse. Book et foredrag med ekspert i inkluderende og depolariserende journalistik, passioneret debattør og medieudvikler Lotte Rosdahl. Alle foredrag tager udgangspunkt i mediernes måde at arbejde på og de konsekvenser, som det får for både  mennesker og samfund.

Medierne er med til forme, hvordan vi ser på hinanden, os selv og verden. Mediernes traditionelle måde at arbejde på har stor betydning for hver eneste af os. Problemet er, at den traditionelle sort-hvide dækning med fokus på konflikter og sensationer, hårdtslående rubrikker og saftige punchlines er med til at forvrænge virkeligheden, puste til frygten og skabe misforståelser i stedet for forståelse.

Dette foredrag pinpointer, hvor farligt det er, når medierne går galt i byen og konsekvenserne heraf. Mediernes arbejdsvaner er nemlig med til at skabe stereotyper og fordomme, som sætter mennesker og hele grupper i bås og kasser. Resultatet er, at medierne marginaliserer mennesker og polariserer samfundet. Det bør der ændres på, og her er der brug for journalistisk nytænkning.

 

De usynlige kvinder i medierne – sådan kommer de frem

Kvinder er stærkt underrepræsenterede i medierne. Kun hver tredje kilde i danske medier er kvinde. Kun sjældent udtaler kvinder sig om økonomi, og heller ikke inden for stofområder som politik, sport og kultur er kvinder særligt godt repræsenterede som kilder.
Noget skal der gøres, og det handler det ikke om forfordeling og kvoter, men om demokrati, rollemodeller og menneskers mulighed for at løfte sig.

Det er kommet mere fokus på skævvridningen, men hvordan gør vi?
Har kvinderne ikke lyst til at stille op? Er det medierne for slappe, når det handler om at tage ansvaret på sig? Eller handler det om noget helt tredje?

I dette foredrag viser Lotte Rosdahl, hvordan vi får en ligelig fordelig af mandlige og kvindelige kilder. Det er på en gang utrolig enkelt og samtidig mere kompleks at komme helt i mål.

Allerede i 2011 tog Lotte Rosdahl udfordringen op som ansvarlig for Skanderborg Kommunes personaleblad. Her fik hun med nyt fokus og selvudviklede redskaber flere kvinder i bladet. Et resultat, der blev belønnet med KL’s bladpris. I foredraget deler hun ud af sine egne erfaringer og viden og fortæller, hvorfor journalister og redaktører også er nødt til at kigge indad for at kunne ændre vaner.

 

Kun 30% af kilderne i danske medier (bredt) er kvinder. Det er ikke i orden!

Vi må gribe i egen barm som medier og sætte en ny dagsorden. Derfor vil INNOVATOR Q nedfælde et manifest, som vi udarbejder i samarbejde med de andre medier:

Hvordan får vi flere kloge kvinder i medierne? I tredie debatmøde har vi inviteret redaktører og mediechefer, til at komme med deres bud på hvordan man får flere kvindelige kilder i medierne

Sammen med meningsdannende chefredaktører debatterer vi indhold til manifestet og mulige tiltag, der kan styrke kvinders stemme i debatten. Kan redaktørene gøre en forskel?*

Og vi vil gerne have dig med! Kom og giv din mening til kende og vær med til at udforme manifestet.

 

 

Journalisten og redaktørens blinde vinkler

Tekst på vej.

 

Alle foredrag tager udgangspunkt i bogen “TrustJournalism – Et mere nuanceret billede af mennesker i medierne. Redskaber til mangfoldighed og inklusion”.
Denne fagbog giver medie- og kommunikationsbranchen en nødvendig basisviden, der gør det muligt at undgå egne blinde vinkler og journalistiske faldgrupper. Samtidig giver bogen redskaberne til at skabe et mere nuanceret, mangfoldigt og medmenneskeligt mediebillede.
Bogen tager udgangspunkt i metoden TrustJournalism, der er udviklet af Lotte Rosdahl.

 

 Foredrag til kommunikationsbranchen