dsc03815

Undervisning i mangfoldighed og inklusion

Hvordan undgår medierne at forstærke fordomme og stereotyper?
Hvordan arbejder medierne uden at polarisere og stigmatisere?
Hvordan øger medierne mangfoldigheden og giver plads til nye stemmer?

Medierne er med til at stigmatiseres mennesker og splitte samfundet i `dem og os´. I jagten på drama, konflikt, sensation og negativitet bliver det samlede billede af verden og hinanden ensidigt, og der pustes til frygt, fordomme og mistillid. Medierne har derfor et stort socialt ansvar, som de er nødt til at tage på sig.

Det store spørgsmål er så: Hvad skal medierne gøre anderledes?

Basis for medie- og kommunikationsbarnchen

Jeg underviser ud fra min metode TrustJournalism, der giver medierne nye redskaber til i stedet at øge mangfoldigheden og bringe flere nuancer og mere dybde ind i dækningen. Medierne må selvfølgelig aldrig blive berøringsangste. De skal fortsat tage sig kritisk af relevante problematikker og aktuelle konflikter. Men det skal gøres på en ny måde.

Undervisningen giver en vigtig basisviden til at arbejde med medier og kommunikation. Som journalist, redaktør, fotograf eller kommunikatør er det vigtigt at vide, hvor de traditionelle journalistiske arbejdsmetoder stigmatiserer og graver grøfter. Samtidig kan man med nye redskaber være med til i stedet at samle og løfte den enkelte og samfundet.

Længden af undervisning/workshops kan variere fra 2 timer til en halv eller hel dag, eller som et længere forløb.

Jeg er specialiseret i inkluderende konstruktiv journalist og pionere inden for konstruktiv journalistik. Jeg arbejder selv som journalist og kender det journalistiske maskinrum indefra. Jeg ved derfor, hvor problemerne opstår, og hvordan de nye arbejdsvaner indarbejdes i på en redaktion med mange bolde i luften.

Kontakt mig gerne, hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for undervisning eller ønsker at få besked, når en ny online-undervisning er klar.

Mail: Lotte.Rosdahl1@gmail.com
Mobil: +45 2670 0292

 

Book et foredrag

fotozoom

Bliv klogere på, hvordan stereotyper og fordomme i medierne marginaliseret og polariserer samfundet. Hør også, hvordan medierne i stedet kan understøtte gensidig tillid og forståelse. Book et foredrag med ekspert i inkluderende og depolariserende journalistik, passioneret debattør og medieudvikler Lotte Rosdahl. Alle foredrag tager udgangspunkt i mediernes måde at arbejde på og de konsekvenser, som det får for både  mennesker og samfund.

Det er muligt at booke både korte og lange foredrag.

Emnerne er:

Medierne forstærker fordomme og stereoptyper – behov for journalistisk nytænkning

Medierne er med til forme, hvordan vi ser på hinanden, os selv og verden. Mediernes måde at dække og fremstille virkeligheden på har altså stor betydning for hver eneste af os. Problemet er, at den traditionelle sort-hvide dækning med fokus på konflikter og sensationer, hårdtslående rubrikker og saftige punchlines er med til at forvrænge virkeligheden, puste til frygten og skabe misforståelser i stedet for forståelse.

Dette foredrag pinpointer, hvor farligt det er, når medierne går galt i byen og konsekvenserne heraf. Mediernes arbejdsvaner er nemlig med til at skabe stereotyper og fordomme, som sætter mennesker og hele grupper i bås og kasser. Resultatet er, at medierne marginaliserer mennesker og polariserer samfundet. Det bør der ændres på, og her er der brug for journalistisk nytænkning.

Lotte Rosdahl har udviklet TrustJournalism, som er et alternativ til traditionel journalistik. TrustJournalism er journalistik, der inkluderer mennesker og depolariserer samfundet. I dette foredrag fortæller hun, hvordan medierne kan gå nye veje og skabe nuancer, forståelse og gensidig tillid.

De usynlige kvinder i medierne – sådan kommer de frem

Kvinder er stærkt underrepræsenterede i medierne. Kun hver fjerde kilde er kvinde. Det viser en international undersøgelse “Who Maks the News” lavet af Global Media Monitoring Project. Kun sjældent udtaler kvinder sig om økonomi, og heller ikke inden for stofområder som politik, sport og kultur er kvinder særligt godt repræsenterede som kilder.

I dette foredrag viser Lotte Rosdahl, hvilke konsekvenser misrepræsentationen har, og hvorfor medierne skal tage ansvaret på sig og ændre skævvridningen. Her handler det ikke om forfordeling og kvoter, men om demokrati, rollemodeller og menneskers mulighed for at løfte sig.

Allerede i 2011 tog Lotte Rosdahl udfordringen op som ansvarlig for Skanderborg Kommunes personaleblad, og fik med nyt fokus og selvudviklede redskaber flere kvinder i bladet. Et resultat, der blev belønnet med KL’s bladpris. I foredraget deler hun ud af sine egne erfaringer og viden og fortæller, hvorfor journalister og redaktører også er nødt til at kigge indad for at kunne ændre vaner.  

Journalisten og redaktørens blinde vinkler

Tekst på vej.

Kontakt mig, hvis du er interesseret i at høre mere om foredragene eller vil høre, om jeg kan skræddersy et foredrag til en bestemt målgruppe eller begivenhed.

Mail: Lotte.Rosdahl1@gmail.com
Mobil: +45 2670 0292