Metode

DSC04755

I min virksomhed arbejder jeg udelukkende med brobyggende/depolariserende konstruktiv journalistik, som jeg er pioner indenfor.

Jeg har beskæftiget mig med den konstruktive journalistik i mere end 10 år, og derfor glæder det mig, at konstruktiv journalistik lige nu er højaktuelt og bryder igennem lydmuren hos flere både danske og udenlandske medier, og i efteråret 2017 åbner et nyt Constructive Institut ved Aarhus Universitet.

Sideløbende med det voksende fokus på konstruktiv journalistik dukker der også flere forskellige definitioner op på begrebet.

Ofte defineres konstruktiv journalistik som løsningsorienteret, fremadskuende journalistik. Men den definition er set med mine øjne langt fra fyldestgørende.

Jeg tager konstruktiv journalistik et skridt videre og har i 2012 opfundet begrebet brobyggende / depolariserende konstruktiv journalistik.    

Det har jeg gjort med min egen brobyggende / depolariserende metode TrustJournalism, som klæder journalister og redaktører på til at arbejde med den brobyggende / depolariserende konstruktiv  journalistik.

Trustjournalism er en journalistisk arbejdsmetode, som sikrer en nuanceret debat, dækning og ikke mindst en nuanceret fremstilling af mennesker.

Mere om TrustJournalism her.