Om Lotte Rosdahl

DSC04338

Jeg er journalist og specialiseret i inkluderende konstruktiv journalistik. I 2013 udviklede jeg metoden TrustJournalism, der giver medierne konstruktive redskaber til at understøtte gensidig tillid og forståelse i samfundet.

Som medier har vi en stor indflydelse på, hvordan mennesker opfatter hinanden og sig selv og med denne magt følger et socialt ansvar for ikke at marganilisere og polarisere. TrustJournalism er journalistik, som øger diversiteten i medierne, inkluderer i stedet for at marganalisere, og som nedbryder poler.

Samtidig giver TrustJournalism redskaber til at undgå, at ubevidste fordomme hos journalsiter, redaktører, fotografer mv. farver det journalistiske arbejde.

Kurser og workshops i Norden 

Jeg tilbyder undervisning til journalististuderende og efteruddannelse af journalister, redaktører og fotografer inden for tv, web, radio, aviser, magasiner, fagblade, sociale medier eller kommunikation.

Jeg skræddersyr kurser og workshops og tilrettelægger også individuel sparring og efteruddannelsesforløb.

Pioner inden for konstruktiv journalistik 

nærbillede Lotte
Jeg er pioner inden for konstruktiv journalistik. I 2012 tog jeg således initiativ til facebooknetværket Danmarks Bedste Nyheder – Forum for konstruktiv jouranlistik og var samme år taler på en session om konstruktiv journalsitik på journalisternes Fagfestival. Senere i 2013 var jeg med til at arrangere Danmarks første seminar om konstruktiv journalistik.

Jeg har i mit arbejde flere gange udviklet inkluderende journalistiske koncepter med fokus på diversitet og brobygning.

I 2007 udviklede jeg det brobyggende projekt Unge Møder Unge, der samlede 350 danske og nydanske unge i hele landet til national dialogkaffe. Efterfølgende havde tre ud af fire fået et mere positivt billede af hinanden. Et arbejde jeg blev indstillet til Integrationsministeriets Ildsjælspris for.

I 2010 relancerede jeg Skanderborg Kommunes personaleblad, med fokus på diversitet og øget repræsentation i forhold til køn, geografi og jobfunktion. Et arbejde der blev belønnet med KL’s bladpris. Herforuden har jeg udviklet et nyt aviskoncept – en såkaldt Fællesskabsavis, som jeg tilbyder kommuner.

Jeg deltager i samfundsdebatten på journalistiske konferencer, og som blogger og podcaster med podcasten TrustCast, der er en podcast om inklusion og brobygning i medierne.

Herforuden arbejder jeg selv som journalist, hvor jeg gør mig umage med at møde og fortælle om mennesker med respekt og ordentlighed.

Hold dig opdateret med viden & værktøjer om brobyggende/depolariserende konstruktiv journalistik med mit nyhedsbrev.