TrustJournalism

DSC04755

Hvordan afspejler medierne forskellige grupper i samfundet, og hvilke konsekvenser får det for den enkelte og for samfundet generelt?

I den journalistiske tankegang er der en række uhensigtsmæssige arbejdsvaner og værktøjer, der graver grøfter og forstærker stereotyper og fordomme i samfundet. Det er derfor vigtigt, at medierne arbejder langt mere nuanceret og med fokus på repræsentation og mangfoldighed.

Derfor er TrustJournalism vigtig

Jeg udviklede i 2013 metoden TrustJournalism, der er inkluderende konstruktiv journalistik, der ikke stigmatiserer og graver grøfter, men tværtimod løfter og samler.

I mine øjne er det en forudsætning at vide, hvor traditionelle arbejdsmetoder kommer til at farve menneskers syn på hinanden for at kunne arbejde med journalistik og kommunikation – og også med traditionel konstruktiv journalistik, da vi ikke kan mødes og udvikle løsninger, hvis vi er påvirket af fordomme over for hinanden.

Trustjournalism er en journalistisk arbejdsmetode, som sikrer en nuanceret og mangfoldig debat og dækning, der nedbryder fordomme og giver os en dybere forståelse for andre mennesker, kulturer og samfund.

Samtidig synliggør TrustJournalism vigtigheden af journalisten og redaktøren bliver bevidste om egne blinde vinkler, og TrustJournalism giver redskaber til, hvordan man i langt højere grad imødekommer egne fordomme, der kan stå i vejen for en øget indsigt og mangfoldighed i medierne.

En ny værktøjskasse

TrustJournalism består af en værktøjskasse, som jeg har udviklet med nye ideer og redskaber til journalister og redaktører.Det handler i høj grad om at udvikle og forfine de værktøjer, som vi allerede har siddende på rygraden qua vores journalistiske uddannelse. Vi skal fortsat behandle relevante problematikker, også når de berører minoriteter. Men vi kan gøre det langt mere dybdeborende og nuanceret.

Ved at arbejde med værktøjerne i TrustJournalism kan medierne være med til at inkludere menneskerr og nedbryde de poler i samfundet, der splitter det ad i os-dem, sort-hvidt, fordi TrustJournalism:

 •        Mindsker fordomme og stereotyper i samfundet
 •        Øger mangfoldighed og repræsentationen i medierne
 •        Øger gensidig forståelse i stedet for at skabe flertalsmisforståelser
 •        Inkluderer i stedet for at margenalisere
 •        Bygger bro og forsoner i stedet for at grave grøfter
 •        Understøtter menneskers mulighed for at lykkes
 •        Styrker gensidig tillid i stedet for at øge mistillid og frygt
 •        Samler i stedet for at polarisere
 •        Forebygger konflikter
 •        Peger på holdbare løsninger
 •        Styrker lokalt fællesskab og sammenhængskraften i samfundet generelt

TrustJournalism erstatter vanetænkning med eftertanke og giver nye redskaber til at imødekomme mange af de udfordringer, som medierne har fokus på både i Danmark, resten af Norden og internationalt.

Andre siger

Se hvad andre siger om TrustJournalism.