TrustJournalism gør det nemt at arbejde konstruktivt

Groenland flodbølge Nuugaatsiaq

Jeg har udviklet min egen metode TrustJournalism, som klæder journalister og redaktører på til at arbejde med den brobyggende / depolariserende konstruktive journalistik.

Trustjournalism er en journalistisk arbejdsmetode, som sikrer en nuanceret debat, dækning og ikke mindst en nuanceret fremstilling af mennesker i medierne.

En nuanceret og mere dybdegående mediedækning gør os klogere, nedbryder fordomme, giver os en dybere forståelse for andre mennesker, kulturer og samfund, skaber tillid til hinanden og dermed også til samfundet.

Et af de vigtigste perspektiver i TrustJournalism er, at den giver rum til, at mennesker – der eksempelvis er marganaliserede eller negliserede i medierne – kan udvikle sig og lykkes. Metoden bygger på psykologisk forskning om fordomme og identitet.

Derfor er TrustJournalism vigtig

I den traditionelle journalistiske tankegang er der en række værktøjer, der blæser konflikter op og beskriver mennesker i stereotype og unuancerede vendinger.

Det bidrager til polarisering blandt andet ved at forstærke fordomme og skabe afstand mellem mennesker. Det kan samtidig være med til at marginalisere mennesker yderligere, så de kan få endnu sværere ved at tro på sig selv og egne evner.

Hvis vi ikke forstår hinanden, har vi heller ikke det bedste grundlag at finde løsninger – også derfor er det en forudsætning for at arbejde konstruktivt at have fokus på det brobyggende / depolariserende.

Målet i TrustJournalism er netop at inspirere og engagere og give grobund for, at mennesker kan udvikle sig og lykkes og samfundet kan udvikle sig i en positiv retning.

Samtidig synliggør TrustJournalism vigtigheden af, at blive bevidste om journalisten og redaktørens egne blinde vinkler. Samt giver redskaber til, hvordan man i langt højere grad imædekommer egne fordomme, der kan stå i vejen for en øget indsigt og mangfoldighed i medierne.

Definition af TrustJournalism

Brobyggende / depolariserende konstruktiv journalistik Ordet konstruktiv betyder ”opbyggende”. Jeg definerer derfor konstruktiv journalistik som journalistik, der bygger op.

Som jeg ser det, er den konstruktive journalistiks fokus i to retninger: Konstruktiv journalistik bygger op i forhold til samfundet og i forhold til det enkelte individ.

For eksempel kan fokus være på løsninger og visioner for, hvordan vi behandler problemstillinger i samfundet som blandt andet et forbedret arbejdsmarked. Samtidig kan fokus være på, hvordan man hjælper det enkelte individ videre ved stress eller længerevarende sygdom.

model2

.

Imidlertid kan journalistik ikke understøtte en positiv udvikling hverken i forhold til samfundet eller til det enkelte individ, hvis medierne samtidig er med til at polarisere ved at forstærke frygt og fordomme imellem mennesker og dermed marginalisere den enkelte yderligere.

Det giver derfor først mening at tale om løsninger, visioner mv., når journalistikken samtidig er brobyggende / depolariserende. Det vil sige, at man kun kan arbejde konstruktivt, når man samtidig arbejder brobyggende/depolariserende. TrustJournalism er derfor journalistik, der både bygger op og bygger bro. Altså konstruktiv (opbyggende) og brobyggende / depolariserende journalistik. I illustrationen ovenfor går de to cirkler ind over hinanden, da de har indflydelse på hinanden, når journalistikken både er opbyggende og brobyggende. Det påvirker det enkelte individ positivt, når samfundet udvikler sig i en positiv retning, og det påvirker samfundet positivt, når menneskers personlige overskud vokser. 

 

Forebygger og løser konflikter

TrustJournalism består af en værktøjskasse, som jeg har udviklet, med nye ideer og redskaber til journalister og redaktører.Det handler i høj grad om at udvikle og forfine de værktøjer, som vi allerede har siddende på rygraden qua vores journalistiske uddannelse

Ved at arbejde med værktøjerne i TrustJournalism kan medierne være med til at bygge bro mellem mennesker og være med til at nedbryde de poler i samfundet, der splitter det ad i os-dem, sort-hvidt, fordi TrustJournalism:

  • er dybdeborende journalistik, der understøtter forståelse, empati og gensidig tillid
  • nedbryder fordomme og poler
  • nuancerer debatten og fremstillingen af mennesker
  • engagerer og inspirerer 
  • forebygger/løser konflikter
  • peger på holdbare løsninger
  • giver mulighed for at mennesker kan udvikle deres potentiale
  • behandler relevante problematikker dybdeående og nuanceret – også når de involverer minoriteter

 

Mange myter om konstruktiv journalistik

Der findes også mange myter om konstruktiv journalistik – for eksempel at genren ikke er kritisk, at det er en lalleglad udelukkende positiv tilgang til journalistik.

Men nej, sådan hænger det ikke sammen!

Vi skal fortsat behandle relevante problematikker, også når de berører minoriteter. Men vi kan gøre det langt mere dybdeborende og nuanceret.

 Vi skal erstatte vanetænkning med eftertanke og gøre en forskel for læserne, lytterne, seerne. Og det skal vi gøre med den brobyggende / depolariserende konstruktive journalistik, som lige nu bliver mere og mere efterspurgt både i Danmark, resten af Norden og internationalt.

Folk er trætte af en skinger tone i debatten, en slagt revolver-retorik, hvor man står og råber hinanden ind i hovedet uden rigtig at blive klogere. Folk vil have genopbygget deres tillid, folk vil have nuancer. Det kan vi give dem med TrustJournalism!

 

Nye journalistiske virkemidler

Værktøjskassen indeholder blandt andet en ny form for interviewteknik, som jeg kalder for ”Klarhedsinterviewet”. Målet er at komme helt ind til historiens kerne og derved opnå forståelse. Det sker ved at stille en række åbne, nysgerrige spørgsmål i en bestemt rækkefølge.

Mine workshops stiller skarpt på ”Klarhedsinterviewet”, og du vil efterfølgende have meget lettere ved at arbejde med brobyggende / depolariserende konstruktiv journalistik.

Derudover har jeg blandt andet udviklet det såkaldte ”Nuancekompas”, som hjælper dig med at finde nye ideer, nye vinkler, nye kilder, nye ordvalg, nye sammenhænge og giver dig en øget bevidsthed om journalistikkens virkemidler. “Nuancekompasset” kan bruges i alt fra depolariserende debatter til nuancerede nyheder.

 

Kom i gang med det samme

Der er altså mange gode grunde til at blive klogere på TrustJournalism.

Hvis du instinktivt fornemmer, at journalistik skal udvikle og inspirere mennesker, og har du lyst til at præge den offentlige dagsorden på en anstændig og positiv måde, kan jeg give dig redskaber, der kan være med til dette. Og hjælpe dig til at blive den journalist, du brænder for at være. Den største viden og forståelse opnår du på en af mine workshops.

 

Se mere her!
En øjenåbner og tankevækker
Efteruddannelsen er en øjenåbner og en tankevækker for alle, der i det daglige arbejder med at lave nyheder under tidspres, hvor vanetækningen nogle gange vinder over eftertanken. Og så giver TrustJournalism inspiration til dem med mod på at kaste sig ud i de større og utraditionelle journalistiske projekter.

Uffe Salomonsen, journalist ved Viborg Stifts Folkeblad