TrustJournalism gør det nemt at arbejde konstruktivt

Groenland flodbølge Nuugaatsiaq

Jeg udviklede i 2013 metoden TrustJournalism, der er inkluderende og depolariserende konstruktive journalistik.

Trustjournalism er en journalistisk arbejdsmetode, som sikrer en nuanceret debat, dækning og ikke mindst en nuanceret fremstilling af mennesker i medierne.

En nuanceret og mere dybdegående mediedækning gør os klogere, nedbryder fordomme, giver os en dybere forståelse for andre mennesker, kulturer og samfund, skaber tillid til hinanden og dermed også til samfundet.

Et af de vigtigste perspektiver i TrustJournalism er, at den giver rum til, at mennesker – der eksempelvis er marganaliserede eller negliserede i medierne – kan udvikle sig og lykkes. Metoden bygger på psykologisk forskning om fordomme og identitet.

Derfor er TrustJournalism vigtig

I den traditionelle journalistiske tankegang er der en række arbejdsvaner og værktøjer, der blæser konflikter op og er med til at forstærke stereotyper og fordomme. Det er med til at marginalisere mennesker, så de kan få endnu sværere ved at tro på sig selv og egne evner. Samtidig bidrager en højtråbende og unuancerede dækning til polarisering og skabe yderligere afstand mellem mennesker.

Hvis vi ikke forstår hinanden, har vi heller ikke det bedste grundlag at finde løsninger – også derfor er det en forudsætning for at arbejde konstruktivt løsningsorienteret også at have fokus på det inkluderende og depolariserende.

Målet i TrustJournalism er, at løfte det enkelte individ og samfundet generelt, så mennesker kan udvikle sig og lykkes og samfundet kan udvikle sig i en positiv retning.

Samtidig synliggør TrustJournalism vigtigheden af, at blive bevidste om journalisten og redaktørens egne blinde vinkler og giver redskaber til, hvordan man i langt højere grad imødekommer egne fordomme, der kan stå i vejen for en øget indsigt og mangfoldighed i medierne.

En ny værktøjskasse

TrustJournalism består af en værktøjskasse, som jeg har udviklet, med nye ideer og redskaber til journalister og redaktører.Det handler i høj grad om at udvikle og forfine de værktøjer, som vi allerede har siddende på rygraden qua vores journalistiske uddannelse

Ved at arbejde med værktøjerne i TrustJournalism kan medierne være med til at bygge bro mellem mennesker og være med til at nedbryde de poler i samfundet, der splitter det ad i os-dem, sort-hvidt, fordi TrustJournalism:

  • er dybdeborende journalistik, der understøtter forståelse, empati og gensidig tillid
  • nedbryder fordomme og poler
  • sikrer en mere ligeværdig mediedækning
  • nuancerer debatten og fremstillingen af mennesker
  • forebygger/løser konflikter
  • peger på holdbare løsninger
  • giver mulighed for at mennesker kan udvikle deres potentiale
Mange myter om konstruktiv journalistik

Der findes også mange myter om konstruktiv journalistik – for eksempel at genren ikke er kritisk, at det er en lalleglad udelukkende positiv tilgang til journalistik.

Men nej, sådan hænger det ikke sammen!

Vi skal fortsat behandle relevante problematikker, også når de berører minoriteter. Men vi kan gøre det langt mere dybdeborende og nuanceret.

 Vi skal erstatte vanetænkning med eftertanke og gøre en forskel for læserne, lytterne, seerne. Og det skal vi gøre med den inkluderende og depolariserende konstruktive journalistik, som lige nu bliver mere og mere efterspurgt både i Danmark, resten af Norden og internationalt.

Folk er trætte af en skinger tone i debatten, en slags revolver-retorik, hvor man står og råber hinanden ind i hovedet uden rigtig at blive klogere. Folk vil have genopbygget deres tillid, folk vil have nuancer. Det kan medierne give dem med TrustJournalism!