BOG

Hvordan afspejler medierne den verden, de dækker? Hvordan præsenteres forskellige grupper i samfundet? Hvilke konsekvenser får det? Og ikke mindst – hvad kan medierne gøre for at ændre dette?

Hver vilkel, kilde, ord, spørgsmål og billede er med til at påvirke vores syn på hinanden og på os selv. Med traditionelle arbejdsmetoder er medierne med til at forstærke fordomme og stereotyper i samfundet og dermed stigmatisere og polarisere. Medierne har derfor et socialt ansvar for at tage forældede arbejdsrutiner op til revision, så de undgår at puste til frygt og mistillid i samfundet.

Det store spørgsmål er nu, hvad medierne kan gøre for at ændre dette?

Denne bog giver svarene på mediernes helt store udfordring. Den giver konkrete redskaber til at øge mangfoldigheden i medierne, understøtte forståelse og tillid i samfundet og den viser, hvordan medierne undgår at egne fordomme farver deres arbejde.

På samme måde som medierne er med til at splitte, kan medierne også blive en del af løsningen. Men det sker kun ved at arbejde langt mere nuancerende og inkluderende.

Bogen er skrevet af journalist Lotte Rosdahl, der er pioner inden for konstruktiv journalistik og har udviklet metoden ‘TrustJournalism’, der er konstruktiv journalistik, der løfter og samler.

Bogen udkommer i 2019

Få besked, når bogen udkommer og få samtidig nyhedsbrev med nyt om inkluderende konstruktiv journalistik.