Andre siger

Uddannelse i journalistik får god feedback fra kursister

TrustJournalism er perfekt til vores udsendelse
Folk tror ofte at en journalist SKAL lægge kniven på struben eller revolveren på panden af “offeret” for at være en såkaldt rigtig journalist. Heldigvis ændrer tiden sig, og journalistikken ligeså. Tror SÅ meget på brobyggende konstruktiv journalistik, og workshoppen i TrustJournalism, i starten af denne måned var en stor, stor gave. Jeg var lige vendt tilbage som radiovært for et nyt debatprogram efter at have arbejdet som gymnasielærer nogle år, og TrustJournalism gav mig fornyet energi til faget. Vores udsendelse er perfekt til at bruge brobyggende/depolariserende konstruktiv journalistik, og vi har bevidst brugt denne form for tankegang, da vi startede med at sende. Og det fortsætter vi med.

Aminnguaq Dahl Petrussen, journalist ved KNR, Grønland

Nu får vi forskellige grupper inddraget
Workshoppen var i høj grad relevant for mit arbejde. Vi fik nogle inspirerende redskaber som overskuelige skabeloner, der står ved min arbejdscomputer, så jeg hver dag bliver mindet om at tænke og arbejde mere brobyggende og med fokus på løsninger. Jeg har virkelig taget den brobygende konstruktive journalistik til mig og bruger den meget i vores radioudsendelser. Blandt andet er jeg blevet opmærksom på, hvordan vi får forskellige grupper af lyttere inddraget og hjælper dem videre. Samtidig har TrustJournalism givet mig en positiv indstilling til mit arbejde, nu jeg ved, vi kan lave brobyggende journalistik.

Pipaluk Egede Nielsen, journalist ved KNR, Grønland

Jeg finder nye historier og vinkler
TrustJournalism har forbedret min måde at interviewe, så jeg i højere grad er med til at skabe klarhed, understøtte forståelse og afsøge fælles løsninger. Jeg har også fået ideer til anderledes nyhedsindslag med nye vinkler. Blandt andet var jeg i Nordgrønland, hvor jeg lavede et indsalg fra et hjem for mennesker med handicap, fordi jeg ville lave en historie om, hvordan det lykkes at være handicappet i et område, der er meget vanskeligt at færdes i.
Det ser ud til at lykkes for dem trods alt, og de elsker at bo, hvor de gør. Indslaget viste resurser og livskvalitet og bidrog dermed til en nuanceret fremstillingen af gruppen i KNR.

Sara K. Jakobsen, journalist ved KNR

Fantastisk sparring
Jeg fik en helt fantastisk sparring på mine tre magasiner. Jeg fik konkrete ideer til, hvordan vi inddrager flere forskellige mennesker og øger mangfoldigheden, og hvilke nye vinkler og kilder vi kan bruge. Og så gav Lotte Rosdahl mig en drejebog til et såkaldt “Venskabsløb” til mit sportsmagasin. Det gik ud på at lave et løb, hvor man skulle gå eller løbe to og to. Med sin mor, nabo, arbejdskollega eller børn. Hvis man ingen havde at løbe med, fik man en løbeven ved løbets start. Løbet var for hele Grønland. By og bygd. Nord, syd, øst og vest. Alle skulle tage en selfie, når de var i mål og poste den på magasinets Facebookside. Det blev en rigtig stor succes med masser af fotos af glade unge, ældre, nordboere, byboer, mennesker i rullestol osv. Målet var at bygge bro mellem de forskellige landsdele og grupper og samtidig vise magasinet som en aktiv medspiller i forhold til at udvikle fællesskabet og optimismen i Grønland.

Maren-Louise Poulsen, redaktør for de grønlandske magasiner TIMIUNA (krop og velvære), ANU UNA (livsstil) og Una Business (erhverv) samt årets grønlandske journalist 2012 og vinder af årets grønlandske kulturpris 2015.

Journalistik der udvikler og inspirerer

Du får her en komplet værktøjskasse, der gør dig i stand til at lave journalistik, der udvikler og inspirerer mennesker og præger den offentlige debat på en ordentlig måde. Det er brobyggende / depolariserende konstruktiv journalistik, som for alvor kan forandre noget – både i dig selv, og ikke mindst hos modtageren. Tag det, hvis du for alvor vil skabe lys, hvor der er mørkt.

Jannik Stanley Nielsen, freelance journalist

En øjenåbner og tankevækker
Workshoppen er en øjenåbner og en tankevækker for alle, der i det daglige arbejder med at lave nyheder under tidspres, hvor vanetækningen nogle gange vinder over eftertanken. Og så giver TrustJournalism inspiration til dem med mod på at kaste sig ud i de større og utraditionelle journalistiske projekter.

Uffe Salomonsen, journalist ved Viborg Stifts Folkeblad

 Bygger bro til lokalsamfundet

Lotte har hjulpet med at lave et nyt koncept for vores beboerblad og skudt implementeringen i gang ved at coache vores borgerjournalister. Lotte tager skridtet ind i nogen sociale lag og formidler sin viden, så borgerjournalisterne kan bruge inputtene. Hun lytter, anerkender og behandler alle med respekt og forståelse. Det har betydet, at vi har kunnet lave et beboerblad, der har skabt en mere positiv selvforståelse, og som bygger bro til lokalsamfundet.

Peter Gregersen, projektleder i det sociale boligbyggeri Højvangen i Skanderborg

Fællesskabsavis giver et fantastisk billede af mangfoldighed

Lotte Rosdahls Fællesskabsavis giver et fantastisk billede af den mangfoldighed af aktive mennesker og aktive netværk, som findes i en enhver kommune. Samtidig giver Fællesskabsavisen et meget mere nuanceret billede af, hvad der ligger i de nye kommunale strømninger. Mange tænker, at alt det nye drejer sig om frivillige i klassisk forstand, men Fællesskabsavisen viser, hvor meget mere kraft og saft der er i tanken om kommunen som et fællesskab af aktive og initiativrige borgere, hvor alle får mulighed for at opleve, at de har resurser og kan være til glæde for andre. Fællesskabsavisen er virkelig vellykket, og jeg glæder mig til, at vi skal have en ny Fællesskabsavis igen næste år!

Lisbeth Binderup, kommunaldirektør i Skanderborg Kommune

 Lige til at flette ind i en travl hverdag

Workshoppen er en særdeles inspirerende og brugbar efteruddannelse om konstruktiv journalistik. På en enkelt dag fik jeg både en grundlæggende og nødvendig forståelse for tankerne bag konstruktiv journalistik og en række værktøjer, som er lige til at flette ind i en travl hverdag. Jeg er ikke i tvivl om, at konstruktiv journalistik er vejen frem for medier, som vil i bedre kontakt med læserne og glæder mig til at se, hvordan læserne tager imod de forandringer, som vi på min redaktion allerede nu har sat i gang med det formål at bidrage med en mere konstruktiv, løsningsorienteret og positiv dækning af de lokale nyheder.   Bettina Sønderskov, Lokalredaktør, Lokalaviserne Østjylland A/S

Jeg blev inspireret, glad og optimistisk

Vi journalister er som lemminger. Vi halser efter de samme historier og bider ofte hinanden i halen for blindt at forfølge den samme vinkel. På den måde er vi med til at forme det samfund, der omgiver os. Men det behøver ikke være sådan. På workshoppen blev jeg introduceret for en overskuelig værktøjskasse, der punkterer og udstiller vores indbyggede fordomme, gør journalistiken konstruktiv og fokuserer på løsninger frem for konflikter. Jeg blev inspireret, glad og optimistisk på fagets vegne af at deltage. Det er dødsygt at være en lemming, når man hellere vil være en sibirisk tiger…:-)   Jane Gisselmann, freelance journalist og fotograf samt modtager af prisen “Den Gyldne Blok”.

Fra idé til færdigt produkt

Du får her mulighed for at lære, hvad det vil sige at tænke og arbejde konstruktivt fra idé til færdigt produkt. Dermed kan vi være med til at skabe betydningsfuld journalistik til gavn for både egen arbejdsglæde, for vores kilder og ikke mindst for det omgivende samfund, som længe nok har måttet lægge ryg til konfliktsøgende journalistik i overflod. Med konkrete eksempler og egne nyudviklede arbejdsmetoder får man de redskaber, der kan være med til at vende medieudviklingen i en mere konstruktiv retning. På høje tid.   Aase I. Madsen, journalist med 24 års erfaring

Dygtig og inspirerende formidler

Som underviser motiverer Lotte med sin evne til at forenkle det komplekse og med sit engagement for sagen. Hun formår at sætte budskabet og modtageren i centrum og er en dygtig og inspirerede formidler. Som menneske kender jeg Lotte som en, der er god til at skabe relationer og sætte forskellighed i spil på konstruktiv vis.   Tenna Ernst, HR Chefkonsulent Skanderborg Kommune

 Jeg blev hjulpet til at komme videre

Jeg har gennem Unge møder Unge oplevet, hvor positive, gavmilde og søde nydanskere kan være. Dette indtryk står i stærk kontrast til, hvad jeg har oplevet tidligere, hvor jeg er blevet slået ned af en gruppe indvandrere. Lottes projekt har virkelig hjulpet mig til at komme videre. Lad være med at dømme andre ud fra dette fåtals udskejelser. Giv det enkelte individ en chance. Oftest er der mere, der samler os, end skiller os. Oftest kan vi lære af forskellene.   Emil Eriksen, deltager i Unge møder Unge Unge møder Unge var et journalistisk projekt om at vende fordomme til forståelse mellem unge danskere og nydanskere.

 To oplevelsesrige dage ud over alle forventninger

Unge møder Unge var to oplevelsesrige dage udover alle – og jeg mener alle – forventninger. Jeg havde aldrig drømt om, at dette skulle få så meget indflydelse og påvirkning i mit liv. Nu er jeg flyttet fra Skjern til Aarhus og støder på flere nyddanskere, som jeg møder med åbent sind. Denne åbenhed og interesse er især opstået på baggrund af en god, unik førstegangsoplevelse, som Unge møder Unge absolut var.   Katrine Kirch deltager i Unge møder Unge

Ny workshop

Vil du også have mere viden og konstruktive værktøjer? Så kom med på workshop eller få personlig eller redaktionel sparring. Se mere her.