Foredrag

Vi er dagligt omgivet af unuancerede nyheder, højtråbende debatter og historier, der splitter.            Dem – os. Når nuancerne forsvinder øges fordommene og mistilliden vokser. Det er derfor nu medierne skal  bremse op og finde nye arbejdsvaner. Medierne har et helt særligt ansvar for at gøre sig umage for at levere    en  langt mere nuanceret dækning. En dækning, der inkluderer i stedet for at marginalisere. Og samler i stedet for at splitte. Book et tankevækkende foredrag med ekspert i inkluderende og depolariserende journalistik,  passioneret debattør og medieudvikler Lotte Rosdahl. Læs mere

MEDIECOACHING

Skræddersyet rådgivning og inspiration til hele redaktionen. Coaching i TrustJournalism tilrettelægges  ud fra redaktionens behov. Det kan være en målsætning om en mere nuanceret dækning, diversitet i kildevalg,     et mere inkluderende debatklima eller et generelt    behov  for en mere inkluderende og depolariserende dækning  af minoriteter.  Coaching i TrustJournalism    kan også fokusere på at kigge indad på redaktionens egen mangfoldighed og egne blinde vinkler. Også individuel coaching. Læs mere

UNDERVISNING UNIVERSITETER

Hvor går medierne galt i byen, og hvilke negative konsekvenser har det for det enkelte individ og for samfundet generelt? Dette grundforløb i TrustJournalism giver studerende på medieuddannelser viden om, hvordan medierne er med til at marginalisere og polarisere og værktøjer til i stedet at arbejde inkluderende og depolariserende. Lotte Rosdahl er pioner inden for konstruktiv journalstik og har udviklet den journalistiske metode TrustJournalism. Hun har tidligere undervist journalister og tilbyder snart undervisning til universiteter i Danmark og udlandet. Læs mere